Mnenje o dostopnosti programskih vsebin RTV Slovenija

25 Apr Mnenje o dostopnosti programskih vsebin RTV Slovenija

Svet za elektronske komunikacije (SEK) je na 30. redni seji dne 25. 4. 2014 sprejel Mnenje o dostopu senzornih invalidov do programskih vsebin RTV Slovenija. Vlado, RTV Slovenija in Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve je pozval, da okrepijo prizadevanja za zagotavljanje enakopravne dostopnosti do programskih vsebin. SEK je izpostavil, da je Republika Slovenija že leta 2008 sprejela mednarodno konvencijo o pravicah invalidov in obveznosti kasneje prenesla v svoj pravni red, vendar se zakoni ne izvajajo v celoti ali pa so celo medsebojno neusklajeni.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.