Programski odbor za invalidske vsebine podprl mnenje SEK

05 Jun Programski odbor za invalidske vsebine podprl mnenje SEK

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide RTV Slovenija je na 13. redni seji seji dne 5. 6. 2014 obravnaval Mnenje SEK o dostopu senzornih invalidov do programskih vsebin RTV Slovenija in na osnovi tega mnenja sprejel naslednje sklepe:

1 – 2 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide predlaga, da RTV Slovenije čimprej pripravi strategijo umeščanja sintetičnega govora oz. skupaj s strategijo uresničevanja zakonskih zahtev o dostopu slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih (senzornih invalidov) do programskih vsebin javne RTV.

4 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je proučil mnenje Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (SEK) o dostopu senzornih invalidov (slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih) do programskih vsebin RTV Slovenija, s katerim deli mnenje, da se zakonodaja, ki ureja enako dostopnost do informacij in programov, prepočasi uresničuje. S tem namenom programski odbor priporoča programskemu svetu RTV Slovenija da:

a) podpre mnenje SEK, da mora Republika Slovenija okrepiti prizadevanja za enakopraven dostop do slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih (v nadaljnjem tekstu: senzornih invalidov) do informacij in komunikacij, posebej še enakopraven dostop do programskih vsebin javne RTV, kar je pomembno tudi za vse več starejših državljanov, ki se srečujejo s pešanjem sluha in vida;

b) pozove Vlado Republike Slovenije, da zagotovi usklajenost zakonodaje, ki ureja enakopraven dostop senzornih invalidov do informacij in komunikacij, zlasti še programskih vsebin RTV Slovenija, ter poskrbi za njeno izvajanje;

c) predlaga Vladi, da v državnem proračunu zagotovi znatna sredstva za podporo pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, namenjenih senzornim invalidom v njim prilagojenih tehnikah ter za razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, kot to določa zakonodaja.

d) zadolži vodstvo RTV Slovenija, da v najkrajšem času pripravi »strategijo enakopravnega dostopa do programov RTV Slovenija«, s čimer bo zagotovilo uresničevanje zakonskih zahtev o dostopu senzornih invalidov do programskih vsebin. Pri tem naj upošteva tudi v letnih načrtih načelo povečevanja obsega programskih vsebin v tehnikah, prilagojenih senzornim invalidom, kot tudi nadgradnjo tehnične platforme, ki bo omogočala uporabnikom ustrezen dostop in odpravljala digitalno ločnico;

e) nadalje naj pripravi program aktivnosti za tehnološko nadgradnjo svojih sistemov, pri čemer naj prednost posveti predvsem čimprejšnji uvedbi sintetičnega bralca teksta;

f) RTV Slovenija naj opredeli tudi tehnične zahteve, ki jih bodo morali upoštevati operaterji in ponudniki storitev, ki distribuirajo programe RTV Slovenija.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.