Svet za invalide podprl uvajanje novih tehnologij za izboljšanje dostopnosti do informacij

15 Apr Svet za invalide podprl uvajanje novih tehnologij za izboljšanje dostopnosti do informacij

Svet za invalide Republike Slovenije (SIRS) je na 5. redni seji dne 15. 4. 2015 pod 4. točko dnevnega reda obravnaval temo: implementacija novih tehnologij za enakopravnejšo dostopnost do informacij.

Na sejo so bili vabljeni Nataša Bučar, v. d. generalne direktorice Direktorata za medije Ministrstva za kulturo, Jurij Dolžan iz Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za znanost, šolstvo in šport, dr. Dušan Caf, predsednik Sveta za elektronske komunikacije, mag. Mateja Vodeb, koordinatorka invalidskih vsebin v programih RTV Slovenija, predstavnik Programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide pri RTV Slovenija Stanko Padežnik in Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Na podlagi opravljene obravnave je SIRS soglasno sprejel naslednja sklepa:

Sklep 6: SIRS se je seznanil s problemi, ki jih imajo invalidi pri vključevanju govorne sinteze, predvsem pri dostopnosti do informacij.

Sklep 7: SIRS poziva ministrstvo za kulturo, ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter javno radiotelevizijo, da v najkrajšem času pristopijo k odpravi diskriminacije invalidov, kateri so zaradi govorne sinteze prikrajšani do informacij.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.