Author: admin

15 Sep Zaradi ignorance se obetajo tožbe

Katja Cah  •   Delo, Ona  •  Torek, 15. 9. 2015 V informacijah je moč. Več kot sto tisoč Slovencev nima dostopa do tistih vsebin v avdiovizualnih medijih, ki bi jih po zakonu morali dobiti. O vroči temi smo se pogovarjali z dr. Dušanom Cafom, predsednikom...

Read More

22 Jul Mnenje o enakopravni dostopnosti do programskih vsebin

Svet za elektronske komunikacije (SEK) je na 5. dopisni seji dne 22. 7. 2015 sprejel Mnenje o enakopravni dostopnosti do programskih vsebin v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija se je z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov zavezala, da bo invalidom omogočila neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja. SEK si prizadeva za uveljavitev konvencije in sprejem vseh potrebnih ukrepov, s katerimi bi Republika Slovenija invalidom zagotovila, da imajo enako kot ostali državljani dostop do informacij in komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter invalidom zagotovila uresničevanje pravice do svobodnega izražanja in mnenja, vključno s pravico, da enako kot drugi pridobivajo, sprejemajo ter sporočajo informacije in vsebine s katerokoli obliko sporočanja.
Read More

04 Okt Transitions In UX Design

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

Read More

04 Okt Portugal 2013 road-trip gallery

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

Read More

04 Okt Josh Woodward – Already There

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

Read More

04 Okt Recent trends in storytelling

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

Read More