Novice


+100%-

Ljubljana, 6. decembra — V ponedeljek, 7. decembra, bo v Ljubljani potekala delavnica o dostopnosti avdiovizualnih medijev. Zbrali se bodo snovalci politik in regulatorji, predstavniki industrije, medijev in uporabnikov ter strokovnjaki za tehnologijo in standardizacijo iz Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU). Razpravljali bodo o tem, kako zagotoviti dostopnost televizijskih in video programskih vsebin za invalide in starejše državljane, ki se soočajo z okvarami vida in sluha, motnjami branja, gibalnimi in kognitivnimi ovirami ter težavami v duševnem zdravju.

 

Delavnico organizira Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (SEK) v sodelovanju z Mednarodno zvezo za telekomunikacije (ITU), ki je specializirana agencija Združenih narodov za informacijske in komunikacijske tehnologije, in Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije.

 

SEK je na osnovi obsežne analize nedavno sprejel mnenje, v katerem predlaga vrsto ukrepov za enakopravno dostopnost do programskih vsebin v Sloveniji. Za njihovo uresničevanje je naredil še korak dlje. Na delavnici bodo predstavljene rešitve in standardi za zagotavljanje dostopnosti avdiovizualnih medijev. Udeleženci se bodo pogovarjali tudi o povezovanju deležnikov za izboljšanje vključenosti invalidov in oseb s specifičnimi potrebami v družbo.

 

Decembra se iztekajo zakonski roki za izvedbo nekaterih prilagoditev. O doseganju zahtev za dostopnost ter uresničevanju konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov bodo spregovorili predstavniki industrije, medijev in vlade.

 

Delavnica o dostopnosti avdiovizualnih medijev bo v ponedeljek, 7. decembra 2015, s pričetkom ob 9. uri v Beli dvorani Grand hotela Union, Miklošičeva ulica 1, v Ljubljani.

 

Več o delavnici: Dostopnost avdiovizualnih medijev.

barkoda1