Program


+100%-

Program delavnice v WORD verziji.msword

Program delavnice v PDF verziji.pdf-icon

08:30 – 09.00 Registracija


 

09.00 – 09:40 Pozdravni nagovori

 

Uroš Prikl, predsednik, Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Državni zbor Republike Slovenije
• Mag. Marko Filli, generalni direktor, Radiotelevizija Slovenija (RTV Slovenija)
Boris Šuštaršič, predsednik, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS)
Dr. Dušan Caf, predsednik, Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (SEK)


 

09:40 – 10:30 Uvodno predavanje

 

Andrea Saks, predsednica, Skupna koordinirana aktivnost o dostopnosti in človeških dejavnikih (JCA-AHF), Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU)


 

10:30 – 10.45 Odmor za kavo


 

10.45 – 12:15 Kako narediti TV dostopno za vse

 

Moderator: Andrea Saks, predsednica, JCA-AHF, ITU

 

Predavatelji:

Dr. Pilar Orero, HBB4ALL, Avtonomna univerza Barcelona, Španija
Dr. Masahito Kawamori, koordinator, Globalna pobuda za standardizacijo IPTV, ITU-T; Univerza Keio, Japonska
Albert Gyurica, RTV Slovenija


 

12:15 – 13:30 Regulativni okvir za dostopnost avdiovizualnih medijev

 

Moderator: Goran Kustura, generalni sekretar, NSIOS

 

Predavatelji:

Dr. Kemal Huseinović, vodja, Oddelek za infrastrukturo in podporno okolje ter e-aplikacije, ITU / Urad za razvoj telekomunikacij (BDT)
Alejandro Moledo del Río, vodja novih tehnologij in inovacij, Evropski invalidski forum (EDF)
Dr. Dušan Caf, predsednik, SEK


 

13:30 – 14:30 Odmor za kosilo


 

14:30 – 15:45 Okrogla miza: sodelovanje vseh deležnikov za boljšo vključenost invalidov in oseb s specifičnimi potrebami

 

Moderator: Andrea Saks, predsednica, JCA-AHF, ITU

 

Udeleženci:

Dr. Kemal Huseinović, vodja, Oddelek za infrastrukturo in podporno okolje ter e-aplikacije, ITU / BDT
Dr. Masahito Kawamori, koordinator, Globalna pobuda za standardizacijo IPTV, ITU-T; Univerza Keio, Japonska
Dr. Pilar Orero, HBB4ALL, Avtonomna univerza Barcelona, Španija
Alejandro Moledo del Río, vodja novih tehnologij in inovacij, EDF
Mladen Veršič, predsednik, Matjaž Juhart, sekretar, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Tomaž Wraber, predsednik, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Stanko Padežnik, predsednik, Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide, RTV Slovenija


 

15:45 – 16:00 Odmor za kavo


 

16:00 – 17.15 Okrogla miza: pogledi in načrti industrije in vlade za doseganje zahtev za dostopnost ter konvencije ZN o pravicah invalidov

 

Moderator: Zvezdan Martič, RTV Slovenija

 

Udeleženci:

• Mag. Mateja Vodeb, RTV Slovenija
Simon Stegel, član uprave, Združenje kabelskih operaterjev Slovenije
Jernej Tovornik, predsednik poslovodstva, Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev
Anže Kalan, vodja projektov, Telemach, d.d.
Mitja Čander, direktor, Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Dr. Dušan Caf, predsednik, SEK
Klemen Kraigher Mišič, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za medije, Ministrstvo za kulturo
Mag. Cveto Uršič, sekretar, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
• Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije*

 

* Udeležba še ni bila potrjena.


 

17:15 – 17:30 Zaključki in pot naprej

 

Andrea Saks, predsednica, JCA-AHF, ITU
Dr. Dušan Caf, predsednik, SEK
Goran Kustura, generalni sekretar, NSIOS