RTV Slovenija Tag

22 Jul Mnenje o enakopravni dostopnosti do programskih vsebin

Svet za elektronske komunikacije (SEK) je na 5. dopisni seji dne 22. 7. 2015 sprejel Mnenje o enakopravni dostopnosti do programskih vsebin v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija se je z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov zavezala, da bo invalidom omogočila neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja. SEK si prizadeva za uveljavitev konvencije in sprejem vseh potrebnih ukrepov, s katerimi bi Republika Slovenija invalidom zagotovila, da imajo enako kot ostali državljani dostop do informacij in komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter invalidom zagotovila uresničevanje pravice do svobodnega izražanja in mnenja, vključno s pravico, da enako kot drugi pridobivajo, sprejemajo ter sporočajo informacije in vsebine s katerokoli obliko sporočanja.
Read More